Varastonhallinnan kehittäminen – mitä vaihtoehtoja löytyy?

Digitalisaatio varastotoiminnossa lisääntyy kaiken aikaa, mutta edelleen monet varastot toimivat perinteisillä tavoilla. Usein uusien järjestelmien tuominen on kallista ja riskialtista päivittäisille toiminnoille. Kuitenkin, vaihtoehtoisia ratkaisuja löytyy markkinoilta kaikenkokoisten varastojen tarpeisiin.  

Materiaalihallinnon ja logistiikan digitalisaatio etenee kiihtyvää, mutta epätasaista vauhtia. Dronet lennättävät paketteja asiakkaille automatisoiduista varastoista, kun taas samaan aikaan toisaalla tulostetaan keräilylistoja. Tutkimuksemme mukaan noin 40% Suomessa sijaitsevista varastoista toimiikin edelleen paperilla. 

Kokemuksemme on osoittanut, että monet näistä varastoista taistelevat ihan samojen kysymysten parissa:

  1. Miten pienennämme keräysvirheiden määrää ja parannamme tehokkuutta?
  2. Miten varmistetaan asiakkaiden edellyttämät nopeat ja virheettömät toimitukset?
  3. Miten lisäämme kapasiteettia ja sen joustavuutta kustannustehokkaimmalla tavalla?

Mitä varaston kehittämiseksi voidaan tehdä?

Lähtökohtainen tilanne on, että kehitystarpeet alkavat asiakkaista ja päättyvät asiakkaisiin. Väärät saldot tarkoittavat liian usein ei-oon myymistä, vaikka tavaraa olisikin varastossa. Keräys- ja lähetysvirheet taas johtavat reklamaatioihin, jotka pahimmillaan saattavat tarkoittaa menetettyä asiakkuutta. Kapasiteetin nostaminen ruuhkahuippuihin on hankalaa ja vaatii todella varhaista ennakkosuunnittelua, kuitenkaan ilman varmaa tietoa lopullisesta tarpeesta.

Varastoissa tiedostetaan, että jotain täytyy tehdä. Miten sitten pystyisimme ratkaisemaan yleisimmät haasteet – pienimmistä varastoista suurimpiin? Kestävin ja tehokkain ratkaisu löytyy useimmiten digitalisaatiosta, mutta muitakin ratkaisuja löytyy.

Mahdollisia ratkaisuja saldotietojen-, keräys- ja lähetysvirheiden ongelmatilanteisiin sekä keräys- ja ruuhkahuippujen resurssiongelmiin ovat mm:

  1. Prosessien kehittäminen
  2. Uuden varastonhallintajärjestelmän hankinta
  3. Varaston ulkoistaminen
  4. Automaation lisääminen

 

Uuden varastonhallintajärjestelmän hankinta voi parhaimmillaan olla nopea ja riskitönkin ratkaisu. Sen sijaan varastonhallinnan ulkoistaminen on aina strateginen päätös, joka vie paljon aikaa ja jonka kaikkia vaikutuksia voi olla hankala ennakoida etukäteen. Automaation lisääminen voi pääomaa vievänä ratkaisuna olla vaikeasti perusteltavissa, varsinkin tyypillisissä suomalaisissa varastoissa, joissa materiaalivirrat ovat ohuita ja nimikkeistö laaja. 

Uusi järjestelmä vai vaihtoehtoinen, taloudellisempi ratkaisu

Yleensä järjestelmä tarkoittaa varastonhallintaratkaisun (WMS) hankintaa, nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän päivitystä tai sen uusintaa ja joskus molempia. Uuden järjestelmän hankinnalla pystytään yleensä ratkaisemaan yllämainitut varastotoimintojen ongelmat.

Hallintaratkaisut hankintoina ovat tyypillisesti projektiluonteisia toimituksia. Valitettavan usein projekteissa ongelmana on kalleus, pitkät toimitusajat ja niihin liittyvät liiketoiminnalliset riskit. Tehokkaat varastonhallintaratkaisut ovat perinteisesti suunniteltu isoihin varastoihin, jolloin järjestelmän takaisinmaksuaika on järkevä. Ratkaisuja ei ole suunniteltu pienempien varastojen käyttöön, jolloin yksikkökustannukset nousevat, joka johtaa kohtuuttoman pitkään takaisinmaksuaikaan. 

Kehittämisen liiketoiminnallinen riski syntyy, kun uudella järjestelmällä korvataan nykyinen järjestelmä tai se toimii sarjassa nykyisen ratkaisun kanssa. Käyttöönoton ongelmat heijastuvat suoraan varaston toimintaan – pahimmillaan hidastaen tai jopa pysäyttäen toiminnot. Projektit vaativat asiakkaalta paljon osallistumista ja resursseja, haasteena voikin olla, että normaalien päivittäisten tehtävien hoitamisen jälkeen ei jää riittävästi aikaa projektin lopputuloksen varmistamiseen.

Yhä nopeammat muutokset toimintaympäristössä edellyttävät entistä nopeampaa reagointikykyä myös varastoissa. Pitkäkestoiset, useamman vuoden projektit istuvat tähän huonosti. Pahimmillaan alkuperäiset tarpeet voivat jopa muuttua toimituksen aikana, mikä on omiaan pitkittämään lopullista täysimittaista käyttöönottoa. 

Uudenlaista tekniikkaa varastotoimintoihin - myös pienemmille varastoille

Markkinoilta on pitkään puuttunut ratkaisu, joka mahdollistaisi varastojen digitalisoinnin myös pkt-yrityksille. On tarvittu uuden tyyppinen varastonhallinnan ratkaisu, jossa lähtökohtana on kohtuullinen investointi sekä toimituksen nopeus ja vaivattomuus. Ratkaisu, jonka avulla voidaan kehittää varastoa myös rajatuimmilla aika-, työvoima- ja talousresursseilla.

Devocan Talk’nPick ratkaisun avulla ei nykyistä järjestelmää tarvitse välttämättä korvata – sen sijaan voidaan täydentää nykyisen järjestelmän puutteet. Ratkaisulla saavutetaan monta etua perinteisiin järjestelmätoimituksiin verrattuna: edullisuus, nopea käyttöönotto ja alhainen liiketoimintariski. Ratkaisu ei korvaa tai poista nykyistä toimintatapaa, vaan mahdollisissa ongelmatilanteissa voidaan palata entiseen.  Alhaisempi investointitaso ei merkitse heikompaa suorituskykyä, vaan Devocan ratkaisut korjaavat varastonhallinnan ongelmat samoin kuin hinnakkaammat kilpailijansa. Parhaimmillaan keräysnopeus on varastoissa kasvanut 40% ja keräystarkkuus parantunut 70%. 

Tutustu ratkaisuihimme ja ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää uudesta helpommasta ja nopeammasta tavasta tehostaa varastosi toimintoja.

 
Devoca Oy – älykkäämpää sisälogistiikkaa

devoca-ikoni

Kumppaninne varaston digitalisointiin

Edellämainitut asiat ovat Devocalla tuttuja ja olemme monessa varastossa niitä ratkaisseet. Parhaimmillaan varaston nopeus on kasvanut 40% ja tarkkuus parantunut 70% ja kaikkia edellämainittuja asioita olemme pystyneet kohentamaan Devocan ratkaisujen avulla. Niillä mm. optimoimme keräystä, vastaanottoa ja hyllytystä monin tavoin.

Ratkaisumme mahdollistavat jatkuvan inventaarion, dynaamisen varaston, kuljetun automaattisen hallinnan. Ja mikä parasta niin takaisinmaksuaika on usein alle vuosi. Aloita nettikauppavaraston kehittäminen tästä painikkeesta tai ota meihin suoraan yhteyttä ja kerromme lisää.

Tilaa uutiskirje

Tilatessasi uutiskirjeemme, liityt postituslistallemme ja varmistat, että saat tuoreimmat kuulumiset ja tiedot ajankohtaisista uutisistamme suoraan sähköpostiisi.