Varasto 40% tehokkaammaksi – totta vai tarua?

Varaston kehittämiseen löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja, lähtien varaston organisoinnista järjestelmiin ja automaattivarastoihin. Haasteena on, kuinka löytää omaan varastoon parhaiten sopiva ratkaisu.  Vaihtoehtoja punnittaessa on mietittävä, kuinka todellisia ratkaisujen toimittajien lupaukset ovat. Lupaukset voivat olla numeerisia, luvataan esimerkiksi 36 % lisää nopeutta varastotoimintoihin. Mutta tilataanko tehokkuutta varastoon prosenttiperusteisesti vai mistä nämä luvut muodostuvat? 

Tehokkuuden kasvu on lopulta varastokohtainen summarivi, jonka avaaminen on aina monitahoinen, eikä ihan yksinkertainen harjoitus. Alla olemme kuitenkin purkaneet eri osa-alueita käytännön esimerkeillä. Toivottavasti se auttaa myös teitä ymmärtämään ja arvioimaan hyötyjä paremmin.

Kokemuksemme multimodaalisesti käytettävistä keräysratkaisuista ja niiden yleisistä hyödyistä ovat meille selviä. Asiakkaamme ovat kertoneet saavuttaneensa jopa 40 % lisätehon varaston operatiivisissa toiminnoissa. Mietimme, miten konkretisoida yllä mainitun luvun ymmärrettävään ja perusteltuun muotoon. Siitä syntyi artikkelin lopussa oleva taulukko. 

Tehokkaampaa varastoa kohti

Keskityimme alkuun keräyksessä saavutettavaan lisätehoon ja keräsimme taulukkoon niitä hyötyjä, mitä multimodaalisesti toimivalla keräysratkaisullamme voidaan saavuttaa. Taulukossa on kukin hyöty arvioitu eri keräysnopeuksilla, alkaen 15 keräysriviä/tunti/kerääjä, aina sataan riviin asti. Osa kehityksestä on keräysintensiivisyyteen sidottuja, osa ei. Lisäksi tärkeää on ymmärtää, että kehityskohteita on useita. Pitää myös huomioida, että kaikkia toimintoja ei luonnollisestikaan voi yhdessä varastossa toteuttaa. Taulukosta saa kuitenkin hyvä suunnan omaan varastoon kohdistuvat hyödyistä.

Digitaalisuus tarkoittaa paperisesta prosessista siirtymistä multimodaalisesti käytettävään ratkaisuun. Paperilla toimiva keräysprosessi sisältää useita sellaisia työvaiheita, joita ei ole enää multimodaalisesti käytettävässä keräystavassa, mm. tulostukset, paperien toimittaminen paikasta toiseen, papereiden selaaminen sekä -kirjaaminen ja paperille kirjoittaminen. Itse asiassa digitaalisesti toimivassa prosessissa vaiheita on noin puolet vähemmän kuin paperiin perustuvassa prosessissa. Samalla digitaalisuus jämäköittää varastoprosessia ja kaikenlainen ”soveltaminen” jää vähemmälle.

Puhekeräyksen hyöty tulee pääosin kahdesta lähteestä:

  1. Itse työn sujuvoittamisesta
  2. Käsien ja katseen vapauttamisesta itse työhön. 

 

Työ sujuvoituu, kun kerääjän ei enää tarvitse lukea tietoja paperilta tai näytöltä, vaan sen sijaan hän saa kaikki tarvittavat ohjeet puheohjauksena kuulokkeisiinsa. Kerääjän ei tarvitse myöskään lukea viivakoodeja tai näppäillä tai kirjoittaa, kun hän varmistaa tuotemäärää tai oikeaa varastopaikkaa/tuotetta. Ilman puheohjausta, kerääjän lukiessa, kirjoittaessa tai näppäillessä tietoja mobiililaitteeseen, hänen liikkeensä pysähtyy ja hänen täytyy tehdä ylimääräisiä liikkeitä käsillään. Puheohjausta käytettäessä pysähtymistä ei tapahdu, vaan liike on jatkuvaa ja työn on sujuvampaa koko työkierroksen ajan. Ero tarkoittaa sekuntien säästöjä jokaisella keräysrivillä. 

Käsien ja katseen vapauttaminen itse keräystyöhän on sekä työmukavuutta, että työtehoa lisäävä asia. Paperin, tabletin, PDA- laitteen tai muun älylaitteen kädessä pitäminen on ajankäytöllisesti kallista ja hankalaakin, sillä jokaisen keräysrivin yhteydessä kerääjän on laskettava laite johonkin ja noukittava se taas uudelleen käteen, kun tuotteet on kerätty. Vaarana ovat myös laiterikot, kun laitteet tippuvat lattialle. Älylaitteet ja paperi on usein asetettu kiinteästi keräyskärryyn tai vastaavaan, mikä vapauttaa kädet kuitenkin vain osittain itse työhön. Kuitenkin jokaisen keräysrivin yhteydessä älylaitteen luo on mentävä, jotta sinne voidaan syöttää tarvittavat tiedot tai tarkistaa että luetut tiedot ovat oikein. Puettavan laitteen edut kannettavaan ovat siis huomattavat. 

Blogin taulukon kuva
Taulukko varaston tehostamisen tuomista hyödyistä

Automaattisissa tulostustoiminnoissa kerääjä tallentaa keräystyön lopussa kaikki tarvittavat pakkaus- ja kuljetustiedot älylaitteeseen, josta tiedot siirtyvät automaattisesti eteenpäin. Kerääjän ei siis tarvitse enää siirtyä erilliselle tietokoneelle syöttämään pakkaus- ja kuljetustietoja, vaan hän ottaa valmiiksi tulostetut pakkaus- ja lähetysdokumentit ja liittää ne pakkauksiin. Selvitysten mukaan perinteisellä tavalla tehtynä tähän vaiheeseen on voinut mennä jopa 4-5 minuuttia, josta noin puolet on säästettävissä.

Varastossa voi olla käytössä erillinen pakkausvaihe. Sillä halutaan esimerkiksi varmistaa tuotteiden pakkaaminen asiakkaalle lähteväksi siten, että painavat tuotteet pakataan ensin ja kevyemmät tuotteet päällimmäisiksi. Toinen mahdollinen syy on erillinen laaduntarkastus pakkauksen yhteydessä. Nämä molemmat erilliset vaiheet voidaan kuitenkin ohittaa ja suorittaa jo keräysvaiheessa multimodaalisella ratkaisulla, eikä erillisiä pakkaus- tai laadunvarmistusvaiheita välttämättä tarvita.

Keräystöiden yhdistäminen on yksi merkittävimmistä hyödyistä. Siinä kerätään useita keräystöitä samalla varastokierroksella. Paperi- ja viivakoodikeräämisessä keräystöiden yhdistäminen on vaikeaa ja virheiden määrä kasvaa. Multimodaalinen käyttötapa on tehokas erityisesti töiden yhdistämisessä ja varmistuksissa. Nyrkkisääntönä on, että 30 % yhdistettäviä keräystöitä tuo 25 % hyödyn töiden nopeutumisena.

Mikäli varaston koko ja layout on monimutkaisempi, tuo aluekeräys välitöntä hyötyä keräämiseen. Hyötyjen määrä riippuu aina varaston kokonaistilanteesta. Aluekeräys tarkoittaa tilausten jakamista varastossa aluekohtaisiksi keräystöiksi. Kullakin alueella on siis omat kerääjänsä. Aluekeräys yhdistettynä monikeräykseen tuo aikaan merkittäviä hyötyjä.

Keräystöiden optimoinnilla ja ABC analyysillä tehostetaan varastoa ja niidenkin vaikutus vaihtelee varastokohtaisesti. Kummallekin arvoimme varovasti 2% positiivisen vaikutuksen tehokkuuteen.

Taulukko on vain osa kokonaisuutta ja tästäkin tarkastelusta jäi moni multimodaalisen ratkaisun tuoma hyöty huomioimatta. Tällaisia ovat mm. keräystarkkuuden parantuminen, tehonlisäys kaikkiin muihin työtehtäviin ja pitempiaikaisen optimoinnin tuoma hyöty.

Toivon, että blogi avaa multimodaalisen ratkaisun hyötyjä ja samalla herättää keskustelemaan asiasta.

Asiasta enemmän kiinnostuneille suosittelen webinaaritallennetta, jossa Medifon Oy:n Jyrki Ristinen kertoo multimodaalisen ratkaisun hyödyistä heidän varastossaan.

Leo Hämäläinen, CEO/Devoca Oy

devoca-ikoni

Kumppaninne varaston digitalisointiin

Edellämainitut asiat ovat Devocalla tuttuja ja olemme monessa varastossa niitä ratkaisseet. Parhaimmillaan varaston nopeus on kasvanut 40% ja tarkkuus parantunut 70% ja kaikkia edellämainittuja asioita olemme pystyneet kohentamaan Devocan ratkaisujen avulla. Niillä mm. optimoimme keräystä, vastaanottoa ja hyllytystä monin tavoin.

Ratkaisumme mahdollistavat jatkuvan inventaarion, dynaamisen varaston, kuljetun automaattisen hallinnan. Ja mikä parasta niin takaisinmaksuaika on usein alle vuosi. Aloita nettikauppavaraston kehittäminen tästä painikkeesta tai ota meihin suoraan yhteyttä ja kerromme lisää.

Tilaa uutiskirje

Tilatessasi uutiskirjeemme, liityt postituslistallemme ja varmistat, että saat tuoreimmat kuulumiset ja tiedot ajankohtaisista uutisistamme suoraan sähköpostiisi.