Talk'nPick - usein kysyttyä

Talk’nPick soveltuu kaikkiin kappaletavaravarastoihin kolmesta työntekijästä ylöspäin, joissa työt tehdään kävellen, trukeilla tai vastaavilla koneilla. Tuotteet sijaitsevat sisä- tai ulkovarastoissa ja varastoautomaateissa. Ratkaisu soveltuu pakkas-, viileä- ja lämpimiin varastoihin.

Talk’nPick tuo varastonhallintaan selkeitä hyötyjä sekä mitattavaa taloudellisuutta. Talk’nPickin hyödyt varastotoimintoihin syntyvät monesta osatekijästä:

  1. Digitaalisuus
  2. Puhekeräys
  3. Käsien ja katseen vapautuminen itse työhön
  4. Varastoprosessien suoraviivaistuminen
  5. Varastotöiden optimointi
  6. Lisääntyvä läpinäkyvyys
  7. Ennakoitavuus
  8. Seurannan ja raportoinnin kehitys
  9. ABC analyysi, saldovirheet ja poikkeamat 

 

Alla oleva kuva näyttää eron paperisen ja multimodaalisen keräyksen työvaiheiden välillä:

Paperi vs multimodaalinen vaiheet

Varastosta ja sen lähtökohdista riippuen, tehokkuuden nousu on tyypillisesti 10-40% ja virheiden väheneminen 30-80%.
Välittömät taloudelliset hyödyt ovat:
• Tehokkuuden kasvu 10-40% tarkoittaa 300-1 200eur säästöä palkkakustannuksissa työntekijää kohden kuukaudessa.
• Virheiden väheneminen 30-80% tarkoittaa 160-440eur säästöä työntekijää kohden kuukaudessa. (virheen kustannus 20eur, 200riviä päivässä ja 99.3%alkuperäinen tarkkuus)

Yhteensä 460-1640€ säästö työntekijää kohden kuukaudessa.
(Laskelmasta puuttuvat kaikki välilliset hyödyt)

 

Talk’nPick on älylaitteeseen ladattava sovellus, joka sisältää varastonhallinnassa yleisimmin käytettävät toiminnot: tavaroiden vastaanotto, hyllytys, varastopaikkasiirrot, keräys ja kiertävä inventointi.

Sovellusta käytetään multimodaalisesti, eli käyttäjä voi valita toimintoihin tai itselleen sopivimman tavan käyttää Talk’nPick ratkaisua:
• Tiedonsyöttö puheella
• Lukemalla viiva-/QR-koodit tai
• Näppäilemällä älylaitteen sovelluksen ohjaamalle kentälle tarvittava tieto

Työohjeet kerrotaan käyttäjälle puheella ja ne ovat luettavissa myös älylaitteen näytöllä. Älylaitteen kosketusnäyttö toimii myös visuaalisena alustana, josta voidaan nähdä tuotekuvat, erikoistiedot ja muut tiedot. Käytön oppii nopeasti, jopa noin viidessätoista minuutissa.

Multimodaalinen käyttö on tutkitusti tehokkain käyttötapa varastonhallinnan toiminnoissa. Lisäksi se soveltuu kaikkiin toimintoihin tehokkaimmalla tavalla monipuolisuutensa vuoksi.

Talk’nPick on en sijaisesti puheohjauksella toimiva ratkaisu. Puheentunnistus on ensiluokkaista ja toimii hankalissakin varasto-olosuhteissa. Puheenkäyttöön tottuu nopeasti ja hyödyt siitä ovat nopeasti huomattavissa. Mikäli kuitenkin puheenkäyttö tuntuu henkilökohtaisesti epämukavalta, käytettävissä ovat myös yllä mainitut muut toiminnot (viivakoodien luku sekä tiedon näppäily sovellukseen)

Ratkaisun voi aluksi hankkia myös ilman puheentunnistusta. Puheentunnistuksen voi hankkia myöhemmin vaivattomasti.

Ratkaisu integroidaan asiakkaan ERP-/WMS järjestelmään.

Integrointi on helppo toteuttaa johtuen vähäisestä tiedon määrästä – aloittaa voi keräystöiden integroinnista.

Integrointitapoja ovat kaikki seuraavat: REST, Webservice ja FTP.

Helpoiten integrointi sujuu käyttämällä valmista puhekeräysrajapintaa tai Devocan omaa standardoitua REST rajapintaa.

Mitä tietoa välitetään järjestelmien välillä?

Tyypillisesti asiakkaan ja Talk’nPick järjestelmän välillä välitetään työtiedot. Esim. asiakasjärjestelmästä lähetetään kaikki keräystyöt Talk’nPickiin, jossa niitä voidaan optimoida, johtaa ja suorittaa.

Töiden suorittamisen jälkeen tiedot palautetaan takaisin asiakasjärjestelmään joko rivi- tai työkohtaisesti.

Ratkaisu toimii joko Wifi- tai GSM-verkossa.

Wifi-verkko ei ole tarpeellinen, vaan ratkaisua voidaan käyttää älylaitteisiin asennettujen data-SIM korttien avulla.

Talk’nPick ratkaisutoimitus sisältää työntekijäkohtaisen Android- sovelluksen sekä käyttöön tarvittavan asiakaskohtaisen laitteiston:

• Älylaite – normaali älypuhelin, tabletti tai PDA-laite
• Viiva-/QR-koodin lukija. Puettava- tai kannettava malli
• Langaton kuulokemikrofoni
• Hihake älylaitteen pukemiseksi käsivarteen
• Laitehylly latauksineen

Toimitukseen kuuluu myös Tools-lisäosa, selainpohjainen ohjelmisto töiden reaaliaikaista seurantaa, johtamista ja optimointia varten.
Ratkaisu on laitteistoriippumaton, joten siinä voidaan käyttää laajaa joukkoa älylaitteita. Älylaitteet voivat olla normaaleja älypuhelimia, tabletteja tai PDA-laitteita, Android versiovaatimus on versiot 7-10.

Mobiililaitteiden ylläpito ja versiopäivitykset voidaan hoitaa erillisen ylläpito-ohjelman kautta tai asiakas voi myös itse hoitaa ylläpidon.

Talk'nPick -
usein kysyttyä

Talk’nPick soveltuu kaikkiin kappaletavaravarastoihin, joissa on kolme työntekijää tai enemmän ja joissa työt tehdään kävellen, trukeilla tai vastaavilla tavoilla. Tuotteet sijaitsevat sisä- tai ulkovarastoissa ja varastoautomaateissa.  Ratkaisu soveltuu pakkas-, viileä- ja lämpimiin varastoihin. 

 

Talk’nPick tuo varastonhallintaan selkeitä hyötyjä sekä mitattavaa taloudellisuutta. Hyödyt  varastotoimintoihin syntyvät monesta osatekijästä:
1. Digitaalisuus
2. Puhekeräys
3. Käsien ja katseen vapautuminen itse työhön
4. Varastoprosessien suoraviivaistuminen
5. Varastotöiden optimointi
6. Lisääntyvä läpinäkyvyys
7. Ennakoitavuus
8. Seurannan ja raportoinnin kehitys
9. ABC analyysi, saldovirheet ja poikkeamat

Alla oleva kuva näyttää eron paperilla suoritettavan keräyksen ja  multimodaalisesti suoritettavan keräyksen työvaiheiden määristä: 

Paperi vs multimodaalinen vaiheet

Varastosta ja sen lähtökohdista riippuen, tehokkuuden nousu on tyypillisesti 10-40% ja virheiden väheneminen 30-80%.


Välittömät taloudelliset hyödyt ovat:
• Tehokkuuden kasvu 10-40% tarkoittaa 300-1 200eur säästöä palkkakustannuksissa työntekijää kohden kuukaudessa.
• Virheiden väheneminen 30-80% tarkoittaa 160-440eur säästöä työntekijää kohden kuukaudessa. (virheen kustannus 20eur, 200riviä päivässä ja 99.3%alkuperäinen tarkkuus)

 

Yhteensä 460-1640€ säästö työntekijää kohden kuukaudessa (laskelmasta puuttuvat kaikki välilliset hyödyt). 

Talk’nPick on älylaitteeseen ladattava sovellus, joka sisältää  varastonhallinnassa käytettävät toiminnot: tavaroiden vastaanotto, hyllytys, varastopaikkasiirrot, keräys ja kiertävä inventointi.


Sovellusta käytetään multimodaalisesti, eli käyttäjä voi valita toimintoihin tai itselleen sopivimman tavan käyttää Talk’nPick ratkaisua:


• Tiedonsyöttö puheella
• Lukemalla viiva-/QR-koodit tai
• Näppäilemällä älylaitteen sovelluksen ohjaamalle kentälle tarvittava tieto

 

Työohjeet kerrotaan käyttäjälle puheella ja ne ovat luettavissa myös älylaitteen näytöllä. Älylaitteen kosketusnäyttö toimii myös visuaalisena alustana, josta voidaan nähdä tuotekuvat, erikoistiedot ja muut tiedot.

 

Multimodaalinen käyttö on tutkitusti tehokkain käyttötapa varastonhallinnan toiminnoissa. Lisäksi se soveltuu kaikkiin toimintoihin tehokkaimmalla tavalla monipuolisuutensa vuoksi.

 

Talk’nPick on en sijaisesti puheohjauksella toimiva ratkaisu. Puheentunnistus on ensiluokkaista ja toimii hankalissakin varasto-olosuhteissa. 

 

Puheenkäyttöön tottuu nopeasti ja hyödyt siitä ovat nopeasti huomattavissa. Mikäli kuitenkin puheenkäyttö tuntuu henkilökohtaisesti epämukavalta, käytettävissä ovat myös yllä mainitut muut toiminnot (viivakoodien luku sekä tiedon näppäily sovellukseen).

 

Käytön oppii nopeasti, jopa noin viidessätoista minuutissa. Tämä mahdollistaa mm. sesonkityöntekijöiden nopean kouluttamisen työtehtäviin. 

Ratkaisun voi aluksi hankkia myös ilman puheentunnistusta. Puheentunnistuksen voi hankkia myöhemmin vaivattomasti.

Integrointi

Ratkaisu integroidaan asiakkaan ERP-/WMS järjestelmään.


Intergointi on helppo toteuttaa johtuen vähäisestä tiedon määrästä – aloittaa voi keräystöiden integroinnista.


Integrointitapoja ovat kaikki seuraavat: REST, Webservive ja FTP. Helpoiten integrointi sujuu käyttämällä valmista puhekeräysrajapintaa tai Devocan omaa standardoitua REST rajapintaa.


Mitä tietoa välitetään järjestelmien välillä?

Tyypillisesti asiakkaan ja Talk’nPick järjestelmän välillä välitetään työtiedot. Esim. asiakasjärjestelmästä lähetetään kaikki keräystyöt Talk’nPickiin, jossa niitä voidaan optimoida, johtaa ja suorittaa.

 

Töiden suoritttamisen jälkeen tiedot palautetaan takaisin asiakasjärjestelmään joko rivi- tai työkohtaisesti.


WiFi?
Ratkaisu toimii joko Wifi- tai GSM-verkossa. Wifi-verkko ei ole tarpeellinen, vaan ratkaisua voidaan käyttää älylaitteisiin asennettujen data-SIM korttien avulla.

Talk’nPick toimitus sisältää työntekijäkohtaisen Android- sovelluksen sekä käyttöön tarvittavan asiakaskohtaisen laitteiston (optio):

 

• Älylaite – normaali älypuhelin, tabletti tai PDA-laite
• Viiva-/QR-koodin lukija. Puettava- tai kannettava malli
• Langaton kuulokemikrofoni
• Hihake älylaitteen pukemiseksi käsivarteen
• Laitehylly latauksineen

 

Toimitukseen kuuluu myös Tools-lisäosa, selainpohjainen ohjelmisto töiden reaaliaikaista seurantaa, johtamista ja optimointia varten.

Ratkaisu on laitteistoriippumaton, joten siinä voidaan käyttää laajaa joukkoa älylaitteita. Älylaitteet voivat olla normaaleja älypuhelimia, tabletteja tai PDA-laitteita, Android versiovaatimus on versiot 7-10.


Mobiililaitteiden ylläpito ja versiopäivitykset voidaan hoitaa erillisen ylläpito-ohjelman kautta tai asiakas voi myös itse hoitaa ylläpidon.