Clicky

digitaalinen työkalu, kaapeleiden merkintä

Ratkaisuistamme hyötyvät useat toimialat.

Toimialat

Ruokavirasto

Devocan Talk’nPick mukana lihantarkastuksen pilottihankkeessa

Devocan Talk’nPick-ratkaisua on nyt pilotoitu teurastamossa. Mukana Realwaren AR ratkaisu sekä HMT-1 kypärä ja Talk’nPick. 


Devocan Talk’nPick on mukana Ruokaviraston pilottiprojektissa, jossa tutkitaan puheentunnistusratkaisun hyödyntämistä teuraseläinten lihantarkastuksessa. Pilotin tavoitteena on löytää teurastamon linjaolosuhteisiin soveltuva puheentunnistusratkaisu, joka tehostaisi ja helpottaisi tarkastajien työtä. Ratkaisun tulee mahdollistaa lihantarkastuksiin liittyvien tietojen sanelu, joka nopeuttaisi tietojen hyödyntämistä ja parantaisi raportoinnin tarkkuutta sekä ajantasaisuutta. 

Devocan puheentunnistusratkaisua on nyt pilotoitu teurastamossa.

Ratkaisun kovina osina toimivat Realwaren AR ratkaisu sekä HMT-1 kypärä ja ohjelmistona Devocan suomenkielinen Talk’nPick. Ympäristönä teurastamo on puheentunnistukselle haastava lähinnä melun ja kosteuden takia. 

Älypuhelin korvattiin tällä kertaa siis Android-pohjaisella AR-ratkaisulla. Talk'nPickin käyttöliittymää muokattiin myös paremmin pieneen näyttöön ja pelkkään puheohjaukseen sopivammaksi.

Devocan Talk’nPick suoriutui hyvin pilotin vaativissa olosuhteissa ja ratkaisun toimivuus havaittiin hyväksi. Myös hyödyt tulivat selkeästi esille. Puheentunnistus helpottaa päivittäistä työtä teurastamossa: poistaa paperille kirjaukset ja/tai tiedon syöttämisen tietokoneelle tieto muuttuu nopeasti ja tarkasti digitaaliseen muotoon parantaa työn tarkkuutta kun silmät ja kädet vapautuvat itse työhön.


Pilotti oli hyvä osoitus alkujaan varastonhallintaan kehitetyn Talk'nPickin toimivuudesta ja joustavuudesta logistisen ketjun kehittämisessä. Toiminnot vastaanotosta, hyllytyksestä ja keräilystä aina lähettämisen tehtäviin asti hoituvat jo useilla toimialoilla, kaiken kokoisissa yrityksissä. Pilotin kokemuksia arvioidaan nyt Ruokavirastossa ja jatkosta päätettäneen vielä kuluvan vuoden aikana.