Collico Oy

The challenge is the diversity of groceries
and the efficiency requirements

collico_logo-400

Collico Oy is a company specializing in grocery logistics which offers warehousing and picking services for the various needs of industry and e-commerce.

In 2018, a big decision was made to renew the logistics platform. At the same time, the solution provider for reception, inventory, and picking also changed. Now these tasks are handled with Devoca’s Talk’nPick solution.

Versatile solution

“With Talk’nPick, we handle work from reception and shelving to picking and printing package labels.”

“The solution is cost-effective, in line with our goal. We are pleased with the results already achieved, even though the development is still in its infancy.”

According to Jarmo Aho, Collico’s Production Director, the new solution handles a large part of internal logistics work.

Devoca 01 NETTI kopio

The challenge is the diversity of tasks

Collico was looking for a picking solution suitable for the investment capacity of a fast-growing company in its new total logistics solution. The appreciable growth required agile solutions and had to be firmly integrated into Collico’s warehouse management system.

The special features of the online food store brought their own challenges to the solution, e.g. printed matter, dated products, and frozen food. The same tool also had to be able to do many things, from receiving products to printing package labels. The company, which focuses on providing quality services to consumers, had to think carefully about development.

Collicon

Collico ended up with a Devoca’s Talk’nPick solution that combined speech recognition, barcode readers, and a touch screen in the same package.

A smartphone, speech recognition,
and finger scanner
are a handy combination

Collicon2

The picking terminal is a smartphone attached to the user’s forearm with a convenient armband which frees the Pickers’ hands, bringing usability and comfort. The application is controlled by speech and the barcodes of the products are read with a finger scanner.

The solution ended up using premises own wireless network, but it is also possible to utilize a mobile network.

Run-in at Christmas rush hour

In the grocery store warehouse, the power requirements for picking are tough and the volumes are large. Therefore, the importance of using the right picking solution is emphasized. Christmas sales in 2018 were a great test effort. Now the carefully driven entity is ready to receive ever-increasing volumes.

Benefits were seen quickly

“The benefits of the system are only beginning, but we are already satisfied with the investment and cooperation. We are particularly pleased with the usability of the solution. The solution is easy to adopt, and users can move directly to on-the-job learning after a few guided rounds of picking. An important point, for example, is about the use of temporary labour.” 

User-friendliness is demonstrated by giving to picker’s the decision, which multimodal feature to use in picking task. Speech, touch screen and barcode work great together or separately.

TNP varastossa 2

read more

Our other customers

medifon logo

Medifon Oy

Add accuracy and efficiency to Medifon's wholesale pharmaceutical inventory with Devoca's Talk'nPick solution. The repayment period for the solution is less than half a year.

Makela alu 4

Mäkelä Alu Oy

Power and precision for aluminium profile warehouse with Devoca's Talk'nPick solution as operations expand to Voikkaa.

devoca ikoni

Your partner for warehouse digitization

Efficiency requirements, diversity of tasks, and user-friendliness usage are familiar to Devoca, and we have solved these challenges in many warehouses. At its best, inventory speed has increased by 40% and accuracy has improved by 70%. We have been able to improve all of the above with Devoca’s solutions. For instance, we optimize picking, reception, and shelving in many ways.

Collico Oy's groceries warehouse management
with TalknPick solution

The challenge is the diversity of groceries and efficiency requirements

Collico Oy is a company specializing in grocery logistics, which offers warehousing and picking services for various needs of industry and e-commerce. In 2018, a big decision was made to renew the logistics platform. At the same time, the solution provider for reception, inventory and picking also changed. Now these tasks are handled with Devocan’s Talk’nPick solution.

collico logo 400
Collicon

Collico Oy

Haasteena päivittäistavaroiden moninaisuus ja tehokkuusvaatimukset

collico_logo-400

Collico Oy on päivittäistavaroiden logistiikkaan erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa varastointi- ja keräilypalvelua teollisuuden sekä verkkokaupan erilaisiin tarpeisiin.

Vuonna 2018 tehtiin iso päätös logistiikan alustan uusimisesta. Samalla vaihtui myös vastaanoton, inventoinnin ja keräilyn ratkaisutoimittaja. Nyt näitä tehtäviä hoidetaan Devocan Talk’nPick ratkaisulla.

Monipuolinen ratkaisu

”Hoidamme Talk’nPickillä työtehtävät vastaanotosta ja hyllytyksestä alkaen aina keräilyyn ja kollilappujen tulostukseen asti.”

“Ratkaisu on tavoitteemme mukaisesti kustannustehokas. Olemme tyytyväisiä jo saavutettuihin tuloksiin vaikka kehitys onkin vasta alkumetreillä.”

Collicon tuotantojohtaja Jarmo Ahon mukaan uudella ratkaisulla hoidetaan suuri osa sisälogistiikan työtehtävistä.

Devoca 01 NETTI kopio

Haasteena tehtävien moninaisuus

Collico etsi uuteen logistiikan kokonaisratkaisuunsa nopeasti kasvavan yrityksen investointikykyyn soveltuvaa keräilyratkaisua. Voimakas kasvu vaati ketteriä ratkaisuja ja niiden tuli integroitua kiinteästi Collicon varastonhallintajärjestelmään.

Oman haasteensa ratkaisulle toivat ruokaverkkokaupan erityispiirteet mm. painokerättävien, päiväystuotteiden ja pakastevaraston osalla. Saman työkalun tuli myös pystyä moneen – tuotteiden vastaanotosta aina kollilappujen tulostamiseen. Kuluttajien laadukkaaseen palvelemiseen keskittyvä yritys joutuikin miettimään kehittämistä huolellisesti.

Collicon

Collico päätyi DevocanTalk’nPick ratkaisuun, jossa yhdistyi puheentunnistus, viivakoodin lukijat sekä kosketusnäyttö samassa paketissa.

Älypuhelin, puhe ja sormiskanneri ovat näppärä yhdistelmä

Collicon2

Keräilyn päätelaitteena toimii kätevällä hihakkeellakäyttäjän kyynärvarteen kiinnitetty älypuhelin, joka vapauttaa keräilijän kädet tuoden mukanaan käytettävyyttä ja mukavuutta. Sovellusta ohjataan puheella ja tuotteiden viivakoodit luetaan Devocan sormiskannerilla.

Ratkaisussa päädyttiin oman langattoman verkon käyttöön, mutta mobiiliverkon hyödyntäminen on myös mahdollista.

Sisäänajo jouluruuhkassa

Ruokaverkkokaupassa keräilyn tehovaatimukset ovat kovia ja volyymit isoja. Siksi oikean keräilyratkaisun merkitys korostuu. Vuoden 2018 joulumyynti oli loistava koeponnistus kokonaisuudelle. Nyt huolellisesti sisäänajettu kokonaisuus on valmiina vastaanottamaan yhä suuremmat volyymit.

Hyödyt irti nopeasti

Järjestelmän hyötyjen ulosmittaaminen on siis vasta alussa, mutta jo nyt investointiin ja yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä. Ratkaisun käytettävyyteen ollaan erityisen tyytyväisiä. Käyttö on helppo omaksua ja tekijät voivat siirtyä muutaman ohjatun keräilykierroksen jälkeen suoraan työssä oppimiseen. Tärkeä seikka esimerkiksi väliaikaisen työvoiman käytön osalta. 

Käyttäjäystävällisyyteen liittyy myös kerääjän omissa käsissä oleva päätös, mitä ominaisuutta kulloisessakin keräilytapahtumassa käyttää. Puhe, kosketusnäyttö ja viivakoodi toimivat hienosti yhteen tai erikseen.

TNP varastossa 2

Lue myös

Tutustu myös muihin asiakkaisiimme

medifon logo

Medifon Oy

Medifonin lääketarvikkeiden tukkuvarastoon lisää tarkkuutta ja tehokkuutta Devocan Talk'nPick ratkaisun avulla. Ratkaisun takaisinmaksuaika alle puoli vuotta.

placeholder

Mäkelän Alu Oy

Alumiiniprofiilivarastoon tehoa ja tarkkuutta Devocan Talk'nPick ratkaisulla toimintojen laajetessa Voikkaalle.

devoca ikoni

Kumppaninne varaston digitalisointiin

Tehokkuusvaatimukset, tehtävien moninaisuudet ja käyttäjäystävällisyys ovat Devocalla tuttuja ja olemme monessa varastossa niitä ratkaisseet. Parhaimmillaan varaston nopeus on kasvanut 40% ja tarkkuus parantunut 70%. Kaikkia edellämainittuja asioita olemme pystyneet kohentamaan Devocan ratkaisujen avulla. Niillä mm. optimoimme keräystä, vastaanottoa ja hyllytystä monin tavoin.