3PL-varaston kehittäminen

3PL-varastoissa joustavuus ja tehokkuus ratkaisee

3PL palveluvarastot ovat usein kaikkein monimuotoisimpia varastoja, sisältäen usean asiakkaan tuotteita ja palveluita. Kustannustehokkuus, joustavuus ja virheettömyys ovat toiminnan elinehtoja. Keräilyintensiivisinä varastoina materiaalivirrat ovat usein suuria ja vaatimukset ulkoistajilta tiukkoja. 

3PL varaston on pystyttävä tehokkaasti vastaamaan asiakkaan kapasiteettitarpeen muutoksiin. Siksi käytettävien ratkaisujen on oltava tehokkaita sekä nopeasti skaalattavissa.

Varastoratkaisu jatkuvaan muutokseen

Ulkoistettujen varastojen toimintaa leimaa jatkuva muutos asiakaskunnassa, kapasiteetin vaihtelut sekä huoli henkilöstön saatavuudesta. 

Käytettävien ratkaisujen on oltava mahdollisimman monipuolisia, jotta niillä pystytään hoitamaan kaikki varastonhallinnan tehtävät. Ratkaisuiden on kyettävä ketterästi vastaamaan varaston asiakkaiden erilaisiin lähtökohtiin: viivakoodien, sarja-ja eränumeroiden hallintaan, tulostuksiin jne. Kehittämisen kustannustehokkuus on myös mukana vaatimusten listalla. 

Devoca 05 PAINO

Toiminnot seuraavalle tasolle

Siirtyminen digitaaliseen 3PL-varastoon

Devocan Talk’nPickillä suoritetaan kaikki 3PL-varaston vaatimat varastotyöt markkinoiden tehokkaimmin ja tarkimmin. Ratkaisulla pystytään vastaamaan varastojen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin sekä kasvaviin asiakastyytyväisyyden vaatimuksiin. Devocan kustannustehokkaalla multimodaalisella ratkaisulla skaalataan varaston kapasiteetti nopeasti ja helposti. Parhaimmillaan ratkaisu onkin tuonut varaston lattiatason toimintoihin lisätehoa 40% ja parantanut työn tarkkuutta 80%.

Työn optimointi, johtaminen ja reaaliaikainen seuranta onnistuu Tools-lisäosalla, joka tukee Talk’nPick ratkaisua johtamisen ja raportoinnin osalla. Helppokäyttöinen sovellus vie varaston seurannan aivan uudelle tasolle. 

Aloita varaston kehittäminen tutustumalla ratkaisuihin alla olevista linkeistä. 

varasto kaytava ja epatarkka kavelija

Ratkaisut

Ratkaisumme verkkokaupan varaston kehittämiseen

Talk'nPick

Multimodaalinen, helppokäyttöinen ja skaalautuva puhekeräysratkaisu verkkokaupoille.

Talk'nPick mobile picking

Talk'nPick Tools

Varastonhallinnan ratkaisuja tukeva lisäosa varastotöiden optimointiin, seurantaan ja johtamiseen.

WMS
Leo - CEO

Varaa aika ja tutustu

Varaa puolen tunnin aika asiantuntijallemme, jossa esittelemme sinulle henkilökohtaisesti ainutlaatuisen varastonhallinnan ratkaisumme.

Asiakastarina

LTP Logistics logo

Moniasiakaskeräilyllä hoidetaan useamman loppuasiakkaan keräystyöt samanaikaisesti

LTP Logistics Oy:lle lisätehoa puhekeräyksestä

Työt tehdään puheen, sormessa olevan QR-skannerin ja PDA-laitteen avulla. Ratkaisu integroitiin helposti asiakkaan WMS-ratkaisuun Talk’nPickin valmiin rajapinnan kautta. 

devoca ikoni

Kumppaninne 3PL-varaston digitalisointiin

Devocan ratkaisut soveltuvat erinomaisesti 3PL varastoihin ja tyytyväiset asiakkaat ovat meidän mittarimme. Aloita  varaston kehittäminen ja ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää juuri teidän varastoonne sopivista vaihtoehdoista.